bg_lz129.gif
Geru Gerhard Staude - Mechaniker / Geschäftsführer
micha Micha Jundt - Mechaniker
mumi Jean-Marc Mumenthaler - Mechaniker
franca Franca Mostoufi - Administration
patrizia Patrizia Neuenschwander - Administration
hans Hans Leuenberger - EDV / Administration
werner Werner Brunner - Mechaniker / EDV / Lagerwirtschaft
erich Erich Bögli - Mechaniker
willi Willi Bernhard - Firmengründer, Pensioniert